Som ett Spiritaulistiskt medium vill jag sprida kunskapen om att livet fortsätter för evigt. Vi menar att religon baseras på andras upplevelser medan andlighet baseras på våra egna erfarenheter.

Jag arbetar enligt de sju spiritaulistiska principerna som Emma Harding Britten fick till sig 1871. Vår insikt är att alla religoner pratar om samma sak, det finns ingen religon som är den rätta. Vi är alla andliga varelser i en fysisk kropp oavsett kön, religon, landstillhörighet, hudfärg eller sexualitet.

Spiritualism är en livsåskådning och inte en religon men vi tror på en Skapare, det finns en högre intelligens och vi styrs av universella- och naturlagar.

Som spiritualist tror vi på ett evigt liv med en evig utveckling för själen (den dör aldrig) och vår övertygelse är att vi genom medium också kan tala med våra nära och kära på andra sidan.

Och att du alltid är ansvarig för dina handlingar till 100%. Det finns igen som kan göra oss skuldfria och går inte få syndernas förlåtelse. Det man sår får man skörda, även kallat karma.

Vi spiritualister tror inte heller på en hämndlysten Gud, som dömer oss för det vi gör, vi är våra egna domare här och nu och i enlighet med det får vi en återverkan av allt vi gjort gott som ont. Himlen eller helvetet är inte platser vi hamnar på utan är sinnestillstånd vi själva skapar.

Vi spiritualister tvingar inte på någon vår tro, däremot välkomnar vi alla som av eget intresse och fri vilja att undersöka, lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras.

Skillnaden mellan Spiritaulism och andra religoner är förmågan att genom mediumskap, bevisa att själen överlever döden. Medium kan kommunicera med de som dött och på så sett få slutledande bevis på konternueliga existensen av själen. 

De sju Spiritualistiska principerna

1. Vi härstammar alla från samma gud/universell kraft.

 

2. Syskonskap mellan alla människor.

Vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

 

3. Andlig gemenskap och guidad ledning

Vi överlever den fysiska döden och med hjälp av ett medium kan kommunicera med våra anhöriga som gått över på andra sidan. Var och en av oss har andliga vägledare och skyddsandrar som hjälper oss.

 

4. Andens odödlighet

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förstöras, utan det ändrar form. Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går den fysiska kroppen tillbaka till nästa dimension, även kallad andevärlden.

 

5. Personligt ansvar.

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som ansvariga för våra liv, våra val och handlingar. Ingen annan kan ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen.

 

6. Återverkan av alla våra handlingar

Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. ”Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad”. Karmalagen. "Som du sår får du skörda" och "som du bäddar får du ligga". Det du ger ut får du tillbaka.

 

7. Vägen för utveckling är öppen för alla

Vi tror på evigt liv och att evig utveckling är öppen för alla. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek.

”Eftersom du är en själ överlever du döden, och eftersom du är en själ lever du idag. Själen inom dig, som får dig att leva, är samma själ som besjälar alla medlemmar av alla nationer, alla raser och alla hudfärger. Spirituellt är alla människor i världen ett. Spiritualismen avslöjar den själsliga enigheten för hela mänskligheten. Gud gjorde oss till medlemmar till en stor själslig familj.”

– Maurice Barbanell