Tarotläggning

Tarot handlar inte om att spå i framtiden utan är mer en vägledning i en fråga eller kanske din akuella livssituation.

Man kan se en potentiell framtid som endast gäller om man fortsätter i det spår man går i just nu, du har alltid möjlighet ändra din väg.

Man kan ställa en fråga om man fastnat i en fråga tex arbetslivet.

Jag spår inte på tredje person, måste alltid ha ett godkännande på de som jag spår

Antingen görs detta genom personligt möte, telefon eller så mailar jag dig det jag fått fram.

Åldersgräns minst 18 år